جاروبرقی

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501

3,500,000 تومان

جاروبرقی صنعتی دو موتور آب و خاک پلار مدل WVC 704;2400W

5,350,000 تومان

جارو برقی سطلی پلار مدل 2700 ؛ 1600 وات

1,220,000 تومان

جارو برقی سطلی پلار مدل 2000 ؛ 1600 وات

1,590,000 تومان

جارو برقی سطلی پلار مدل 2000 ؛ 1800 وات

1,300,000 تومان

جارو برقی خوابیده پلار مدل 2800 ؛ 2000 وات

2,150,000 تومان

جارو برقی خوابیده پلار مدلSmart 3000 – وات 1800 –

2,400,000 تومان

جاروبرقی سطلی پلار مدل 3300 – 1800وات

1,600,000 تومان

جارو برقی خوابیده پلار مدلSmart 4000 – وات 1600 –

2,700,000 تومان

جاروبرقی سطلی پلار مدل 3300 – 1600وات

1,930,000 تومان

جاروبرقی پلار مدل 3600 – 1800وات

1,590,000 تومان
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
یخچال فریزر